การติดตั้งจานดาวเทียม ในมุมลักษณะ ต่างๆ

จุดเสริมจานดาวเทียม


แบบที่ 1 เดินสายต่อพ่วง
การต่อพ่วงเสริมแบบรับชมตามตัวหลัก
ช่องรายการที่รับชมจากจานดาวเทียมจะเป็นช่องเดียวกัน
ไม่สามารถเปลี่ยนช่องรายการได้ที่จุดต่อพ่วง


แบบที่ 2  เพิ่ม RG-LINKการต่อพ่วงเสริมแบบรับชมตามตัวหลัก
ช่องรายการที่รับชมจากจานดาวเทียมจะเป็นช่องเดียวกัน
สามารถเปลี่ยนช่องรายการได้ที่จุดต่อพ่วง
แบบที่ 3  เพิ่มเครื่องรับการต่อพ่วงเสริมแบบรับชมแยกอิสระจากดาวเทียมดวงเดียวกัน
ช่องรายการที่รับชมจากจานดาวเทียมจะแยกรับชมต่างช่องได้
สามารถเปลี่ยนช่องรายการได้ที่จุดต่อพ่วงรับชมอิสระ